Opzet werktuigbouwkunde

Prestaties opleiding werktuigbouwkunde

In je opleiding werk je vanaf het begin aan concrete projecten en opdrachten. Deze heten prestaties. Het bedrijfsleven levert reële prestaties die je op school of in het bedrijf uitvoert. Door goed te kijken welke prestaties je precies wilt doen, geef je je opleiding een eigen invulling. Elke opdracht levert een echt eindproduct op. Je ziet dus constant het resultaat van wat je geleerd hebt. Naarmate de opleiding vordert vinden die opdrachten steeds meer plaats in het bedrijfsleven. Deze projecten (ook wel prestaties genoemd) vormen het grootste gedeelte van de opleiding. (Zie projecten op deze website)

Naast het werken aan prestaties volg je theorielessen, bijvoorbeeld constructieleer en CAD CAM tekenen. Bedrijven vragen nu werknemers die breed inzetbaar zijn. Mensen die meer in huis hebben dan techniek alleen. In de opleiding is er dan ook veel aandacht voor leiding geven, planning, presentatie en vergadertechnieken, calculeren, marketing en communicatie.

Portfolio en begeleiding werktuigbouwkunde

Samen met je persoonlijke begeleider bepaal je de inhoud van je opleiding. Je maakt je persoonlijk ontwikkelingsplan. Je docent is daarbij je coach. Deze samenwerking tussen jou en je begeleider wordt vastgelegd in een portfolio. Daarin verzamel je in de loop van je studie alles wat met je opleiding te maken heeft: van toetsresultaten tot functioneringsgesprekken, van werkstukken tot getuigschriften en diploma’s. Zo ontstaat een uitgebreid dossier, je eerste cv, waarmee je aan je toekomstige werkgever kunt laten zien wat je allemaal in huis hebt.

Duur opleiding werktuigbouwkunde

De opleiding duurt vier jaar. Mocht blijken dat in de eerste periode de gekozen richting je niet bevalt, dan is de overstap naar een andere richting, binnen ons ROC, heel eenvoudig te maken.